OHR+

This page contains information in Swedish about the Scandinavian reward based horse training courses for professionals at OHR+

In 2021, OHR+ launched one of the first instructor programs for instructors working with horses using positive reinforcement. Eva is a teacher on the program alongside Carolina Fransson. The program is currently only given in Swedish. Therefore, the following information is in Swedish.

Mer om instruktörsutbildningen på OHR+

Instruktörsprogrammet har två delar, en tränardel och en instruktörsdel. Det krävs att du är godkänd på tränardelen innan du kan läsa instruktörsdelen.

På tränardelen fokuserar du på att utveckla dina tränarfärdigheter med hästarna; det vill säga att bli riktigt bra på de saker som du som instruktör sedan ska lära ut. Under instruktörsdelen så tittar vi närmare på hur du kan förmedla kunskapen till dina elever och undersöker de möjligheter och utmaningar det innebär att jobba med människans beteende och lärande.

Hela utbildningen tar 3 terminer att slutföra men du kan söka till en del i taget. Tränardelens två terminer hålls helt på distans och består av både teori och många praktiska uppgifter som du genomför med dina egna hästar och får individuell coachning på.

Huvudansvarig för programmet är Carolina Fransson som har en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund samt 15 års erfarenhet av att arbeta professionellt som belöningsbaserad instruktör med hästinriktning. Du får även undervisning av djurtränaren och beteendeanalytikern Eva Bertilsson som är en mycket uppskattad och anlitad lärare och föreläsare såväl här i Sverige som internationellt. I samband med föreläsningarna stiftar du också bekantskap med flera andra inbjudna lärare som undervisar inom sina specialområden.

Resources relevant to Evas work with horses:

The webinars and podcasts listed below can also be found in RESOURCES together with all other Eva material

Webinars:

ABC247: Belöningsbaserad omvårdnads- och hanteringsträning – Eva Bertilsson

ABC247: Flyt i träningspasset – träna häst från belöning till belöning – Eva Bertilsson

ABC247: Exploring Nuances – Dressage meets Husbandry – Eva and horse trainer Angelica Hesselius

ABC247: Exploring Rewards – Eva and Angelica Hesselius

ABC247: Exploring Rewards English – Eva and Angelica Hesselius – English version

ABC247: Animals in Control – Eva, Emelie Johnson Vegh and Peggy Hogan

ABC247: Animals in control – translated to Swedish

ABC247: Att Dansa Med Utsläckning – Från Frustration till Variation

Podcasts:

Animal Training Acadaemy Podcast E180 – Exploring Nuances and Connecting Dots with Eva and horse trainer Angelica Hesselius

Other resources:

Check out these awesome horse trainers:

Carolina Fransson

Peggy Hogan – Clicker Training Horses

Angelica Hesselius – Reward Based Art of Riding

Reward Based Horse Academy – Collab between Angelica and Do Groen

Contact information:

You can reach Carolina Fransson at carolina@ohr.se
and as usual you can contact Eva Bertilsson at eva@carpemomentum.nu

<< Home